Baanregelement

Hier onder vindt u het baanreglement. Dit zijn de regels waaraan alle spelers zich moeten houden. Indien het baanreglement niet voorziet in een voorgevallen situatie, dan wordt een beroep gedaan op de spelers om dit in harmonie met elkaar op te lossen. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij een conflictsituatie ter plekke een besluit te nemen.

 1. Leden mogen alleen van de banen gebruik maken via een digitale reservering via de KNLTB ClubApp of via vltc.knltb.site/mijn. Dit geldt zowel overdag als ’s avonds.
 2. Zowel voor enkelspel als dubbelspel geldt een speeltijd van 60 minuten. Via het digitale afhangbord is een baan te reserveren. Er moeten altijd evenveel personen geregistreerd staan als er spelers zijn. Dus bij dubbelspel 4 registraties en bij enkelspel 2 registraties.
 3. Tot 18.00 uur mag ieder lid gebruik maken van alle banen. Na 18.00 uur mag de basisschooljeugd tot 19.00 uur gebruik maken van banen 4 en 5, uiteraard via het reserveringssysteem. Middelbare scholieren en senioren mogen na 18.00 uur gebruik maken van alle banen. Een combinatie van basisschooljeugd en minimaal 2 senioren en/of middelbare scholieren mag na 19.00 uur gebruik maken van alle banen. Leden worden beschouwd als middelbare schooljeugd vanaf het jaar waarin het lid 12 jaar wordt.
 4. Dubbelen is verplicht als hiervoor aanleiding is. Bijvoorbeeld als de wachttijd meer dan 30 minuten bedraagt of op aanwijzing van het bestuur of door het bestuur aangewezen personen.
 5. Doorreserveren, op dezelfde baan als waarop gespeeld wordt of op een andere baan, is alleen toegestaan als er geen baan gereserveerd is.
 6. Competitie- en toernooiwedstrijden alsook tennislessen, piramidewedstrijden en andere officiële activiteiten georganiseerd vanuit het bestuur hebben altijd voorrang boven individueel gebruik.
 7. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of in twijfelgevallen beslist het bestuur.
 8. Introducees kunnen tegen betaling van € 5,00 per keer, gebruik maken van de tennisbanen. Ook voor hen geldt dit reglement. via deClubApp kan gereserveerd en betaald worden.

Gedragsregels

 • Het betreden van de banen is uitsluitend toegestaan aan spelers/speelsters, trainers en eventuele scheidsrechters en de parkbeheerders.
 • Iedereen dient met de juiste tenniskleding op de baan te verschijnen, ook bij tropische temperaturen, zo is spelen met ontbloot bovenlichaam verboden.
 • De baanverlichting kan naar behoefte worden in-/uitgeschakeld. Dit gebeurt in het entree portaal van de heren kleedkamers. Als u stopt met spelen en er spelen geen anderen na u, dient u de verlichting ook weer uit te schakelen.
 • Gooi geen afval op de banen.
 • Roken en het gebruik van glaswerk (bidons zijn een prima alternatief) op de banen is ten strengste verboden.
 • Loop niet over een baan waarop gespeeld wordt, ook niet langs de achterlijn, u wacht tot de rally klaar is om via de achterlijn naar de deur van het hekwerk te lopen. Als een tennisbal op een baan belandt waar andere leden spelen, waarschuw dan de andere spelers dat er een bal op hun baan is beland. Pas als de spelers die spelen op de baan waar de bal is beland toestemming geven de bal te pakken, mag de andere baan betreed worden.
 • De leden zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun gasten en dienen erop toe te zien dat zij geen overlast veroorzaken.
 • Het aanpassen van de nethoogte gebeurt uitsluitend door de daartoe bevoegden. Lijkt er iets niet te kloppen aan de nethoogte, geef dit dan aan bij dienstdoend barpersoneel of parkbeheerders. Als deze niet aanwezig zijn, kies er dan voor om op een andere baan te spelen.
 • Als door regen het water op de baan blijft staan, wacht geduldig tot het water weg ebt.

Introductieregeling

Een introducé heeft rechten, maar ook plichten. Lees daarom onderstaande regels goed door.

 • Je bent en blijft gastheer c.q. gastvrouw.
 • Leden mogen tegen betaling van 5,- per keer 3 maal per verenigingsjaar een niet-lid introduceren
 • Op weekdagen van 19:00 tot 21:00 is het niet mogelijk iemand te introduceren.
 • Een introducé dient altijd tezamen met een regulier lid van de baan gebruik te maken.
 • Een introducé kan alleen afgehangen worden door op het digitale afhangbord met duidelijke naamsvermelding.
 • Een introducé dient ook te voldoen aan de kleding en schoeisel voorschriften.

Baangebruik

Met onze “all weather” banen kan er in principe het hele jaar door gespeeld worden. Toch zijn er een paar regels waar iedereen zich aan moet houden om de banen goed te houden.

 • Kale vorst spelen geen bezwaar
 • Sneeuw verwijder sneeuw, spelen geen probleem. (Verwijder sneeuw met geschikt materiaal en zoveel mogelijk handmatig) • IJzel spelen wordt afgeraden uit veiligheidsoverwegingen
 • Dooi spelen verboden! Gedurende dooi periode is spelen echt verboden zolang de vorst niet uit de bodem is! Hierdoor kunnen de banen onherstelbaar worden beschadigd Wanneer er niet gespeeld mag worden, zal dit aangegeven worden bij de tennisbaan!