Lesreglement seniorleden

 • Alleen speelgerechtigde leden van de VLTC kunnen tennisles afnemen.
 • Bij de VLTC werken we met een winterseizoen (oktober t/m maart) en een zomerseizoen (april t/m september), waarbij we ieder seizoen een lespakket van 18 lessen verzorgen.
 • Een lesuur duurt 50 minuten een half lesuur duurt 25 minuten.
 • De indeling van de groepen gebeurt in overleg met het bestuur van de VLTC en de tennisleraar.
 • De lessen worden gegeven op het tijdstip dat is overeengekomen met de tennisleraar/vereniging.
 • Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist. Bij blessures, verhuizing e.d. vindt geen restitutie van het lesgeld plaats, tenzij het bestuur van de VLTC anders beslist.
 • Lessen, die door afwezigheid van de tennisleraar/-lerares vervallen, worden gegeven door een andere tennisleraar/-lerares, ingehaald op de inhaaldata of een datum in overleg met de cursisten.
 • De cursist kan een aan hem te geven les niet overdragen aan een derde, tenzij na toestemming van trainer & de vereniging.
 • Als de cursist een les niet kan volgen dient de cursist zich voor aanvang van de les af te melden bij de tennisleraar/-lerares.
 • De cursisten dienen op tijd aanwezig te zijn voor de les.
 • In de vakantieperioden wordt geen les gegeven.
 • Regenlessen, die door de leraar zijn geannuleerd in overleg met de cursisten, worden ingehaald.
 • Alleen de leraar kan in overleg met de cursisten een voorstel doen om de les te annuleren.
 • Door de leraar geannuleerde lessen worden zo snel mogelijk ingehaald.
 • Les- en uitvaldata zullen door de leraar worden bekend gemaakt (via bijvoorbeeld sms, WhatsApp of mail).
 • Het lesgeld dient via automatische incasso (af te geven machtiging aan de vereniging) te worden voldaan aan de vereniging.
 • Iedereen die van de tennisleraar tennisles ontvangt, wordt geacht van de inhoud van dit reglement op de hoogte te zijn.
 • In al die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.
 • Tennistraining voor de jeugd gelden eigen regels.