Bestuur

Het dagelijks bestuur van onze vereniging bestaat uit 4 bestuursleden; de voorzitter, secretaris, penningmeester, met daarnaast aangevuld algemene bestuursleden. Het bestuur komt ongeveer maandelijks bijeen. Het bestuur richt zich op de dagelijkse gang van zaken en geeft beleidsmatige invullingen aan meer lange termijn uitdagingen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Mark Neleman (Voorzitter)
Jan Lekkerkerker (Financieel manager/penningmeester)
Elles Loor (Secretaris en pr en communicatie)
Berthe Lies Dijkstra (Jeugd en leden)
Vacature (Kantine en baanonderhoud)

Zijn er zaken waarvan je denkt dat die de aandacht van het bestuur verdienen, aarzel niet en neem contact op: [email protected].

De Algemene Ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar, meestal eind januari, gehouden.