Contributie

Onderstaande prijzen zijn geldig voor het seizoen 2024. Dit seizoen loopt van 1 januari t/m 31 december.

Prijzen lidmaatschap 2024

Jeugd zonder les* € 80,00
Jeugd met 36 lessen per jaar € 350,00
Student t/m 27 jaar** € 105,00
Senior** € 185,00
Senior 75+ € 85,00

 

 Het jaar waarin je 18 wordt, ben je seniorlid. Student lidmaatschap is een speciaal seniorlidmaatschap voor voltijd studerende senioren t/m 27 jaar. Dit lidmaatschap kan alleen afgesloten worden op vertoon van bewijs van inschrijving van MBO, HBO of WO instelling waar een voltijd opleiding wordt gevolgd.

*  Jeugdleden zonder les, alleen mogelijk voor middelbare scholieren met tenniservaring.
** Inclusief opslag €20,00 voor bardiensten, dit kan terug verdiend worden door bardiensten te doen. De vergoeding per bardienst is €20,00.

- Genoemde tarieven gelden voor 2024, wijzigingen voorbehouden -

Maak kennis met tennis

Speciaal voor niet-leden hebben wij een actie-lidmaatschap om kennis te maken met tennis.

Kijk op de pagina Actie lidmaatschap voor meer informatie.

Facturering

De verwerking van de facturen gaat via KNLTB contributie. De contributie factuur wordt jaarlijks rond maart verstuurd. U ontvangt uw digitale factuur van de penningmeester op het e-mailadres dat bij ons bekend is. Op de factuur is vermeld waarover uw factuur gaat. 

De jaarlijkse contributie kan betaald worden in termijnen of in één keer. Voor de senioren is dit in maximaal 2 termijnen, voor de jeugdleden in maximaal 4 termijnen. Indien u in termijnen wenst te betalen, is automatische incasso de enige betaalmogelijkheid en u betaalt per termijn een toeslag. Dit zijn kosten die de club zelf ook moet afdragen.

Is het lastig om de contributie binnen de gestelde termijnen te betalen? Neem contact op met onze penningmeester om samen te kijken naar een passende oplossing. Daarnaast is er voor de jeugd het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit Jeugdfonds betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. Lees hier voor nadere informatie.

Heeft u andere vragen over uw ontvangen factuur? Dan kunt u terecht bij onze ledenadministratie.

Opzegging

Bij het afsluiten van een lidmaatschap is het niet mogelijk om in het eerste seizoen het lidmaatschap tussentijds te beëindigen. Alle soorten lidmaatschappen worden, bij niet tijdige opzegging (uiterlijk 1 december), automatisch met 1 jaar verlengd. Uitzondering is het "maak kennis met tennis" lidmaatschap, deze eindigt automatisch.

Voor jeugdleden is het mogelijk om, na het eerste lidmaatschapsjaar, per half jaar op te zeggen. Zegt u uw lidmaatschap voor 1 juli op, dan wordt het lidmaatschap per 1 juli beëindigd. Bij opzeggingen na 1 juli wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Niet gevolgde lessen worden niet vergoed.

Bij senioren (dus ook studenten) die zich afmelden na 1 januari maar voor 1 april, wordt 50% van het lidmaatschap in rekening gebracht en is het lidmaatschap per direct beëindigd. Bij opzeggingen na 1 april wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en loopt het lidmaatschap door tot het einde van het betreffende lidmaatschapsjaar.

Opzegging dient via dit fomulier (inloggen met je ClubApp gegevens) te geschieden. De opzegging zal door de vereniging per e-mail worden bevestigd.