Contributie

Onderstaande prijzen zijn geldig voor het seizoen 2021. Dit seizoen loopt van 1 januari t/m 31 december.

Prijsen lidmaatschap 2021

Jeugd zonder les* € 75,00
Jeugd met 35 lessen per jaar € 325,00
Jeugd met 70 lessen per jaar € 600,00
Student t/m 27 jaar** € 97,50
Senior** € 175,00
Senior 75+ € 77,50

*  Jeugdleden zonder les, alleen mogelijk voor middelbare scholieren met tenniservaring.
** Inclusief opslag €20,00 voor bardiensten, dit kan terug verdiend worden door bardiensten te doen. De vergoeding per bardienst is €20,00.

 Het jaar waarin je 18 wordt, ben je seniorlid.

- Genoemde tarieven zijn de tarieven voor 2021, wijzigingen voorbehouden -

Facturering

De verwerking van de nota's heeft VLTC overgedragen aan Club.Collect. Zij factureren en innen de declaraties van ons. U ontvangt uw nota van Club.Collect, dit gebeurt digitaal. U ontvangt uw digitale nota van Club.Collect op het e-mailadres dat bij ons bekend bekend is. Op de factuur is vermeldt waarover uw factuur gaat. De nota kan ineens of in termijnen worden betaald.

Heeft u vragen over uw ontvangen nota? Dan kunt u terecht bij onze ledenadministratie.

Opzegging

Alle soorten lidmaatschappen worden, bij niet tijdige opzegging (uiterlijk 1 december) automatisch met 1 jaar verlengd.

Voor jeugdleden is het mogelijk om, na het eerste lidmaatschapsjaar, per half jaar op te zeggen. Zegt u uw lidmaatschap voor 1 juli op, dan wordt het lidmaatschap per 1 juli beëindigd. Bij opzeggingen na 1 juli wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Niet gevolgde lessen worden niet vergoed.

Senioren die zich afmelden na 1 januari maar voor 1 april, wordt 50% van het lidmaatschap in rekening gebracht en is het lidmaatschap per direct beëindigd. Bij opzeggingen na 1 april wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en loopt het lidmaatschap door tot het einde van het betreffende lidmaatschapsjaar.

Opzegging dient schriftelijk of via mail te geschieden bij de ledenadministratie. De opzegging zal door de vereniging per e-mail worden bevestigd.