Contributie

Onderstaande prijzen zijn geldig voor het seizoen 2022. Dit seizoen loopt van 1 januari t/m 31 december.

Prijzen lidmaatschap 2022

Jeugd zonder les* € 75,00
Jeugd met 35 lessen per jaar € 325,00
Jeugd met 70 lessen per jaar € 600,00
Student t/m 27 jaar** € 97,50
Senior** € 175,00
Senior 75+ € 77,50

 

 Het jaar waarin je 18 wordt, ben je seniorlid. Student lidmaatschap is een speciaal seniorlidmaatschap voor voltijd studerende senioren t/m 27 jaar. Dit lidmaatschap kan alleen afgesloten worden op vertoon van bewijs van inschrijving van MBO, HBO of WO instelling.

*  Jeugdleden zonder les, alleen mogelijk voor middelbare scholieren met tenniservaring.
** Inclusief opslag €20,00 voor bardiensten, dit kan terug verdiend worden door bardiensten te doen. De vergoeding per bardienst is €20,00.

- Genoemde tarieven zijn de tarieven voor 2022, wijzigingen voorbehouden -

Facturering

De verwerking van de nota's heeft VLTC overgedragen aan Club.Collect. Zij factureren en innen de declaraties van ons. U ontvangt uw nota van Club.Collect, dit gebeurt digitaal. U ontvangt uw digitale nota van Club.Collect op het e-mailadres dat bij ons bekend bekend is. Op de factuur is vermeldt waarover uw factuur gaat. De nota kan ineens of in termijnen worden betaald.

Heeft u vragen over uw ontvangen nota? Dan kunt u terecht bij onze ledenadministratie.

Opzegging

Bij het afsluiten van een lidmaatschap is het niet mogelijk om in het eerste seizoen het lidmaatschap tussentijds te beëindigen. Alle soorten lidmaatschappen worden, bij niet tijdige opzegging (uiterlijk 1 december), automatisch met 1 jaar verlengd.

Voor jeugdleden is het mogelijk om, na het eerste lidmaatschapsjaar, per half jaar op te zeggen. Zegt u uw lidmaatschap voor 1 juli op, dan wordt het lidmaatschap per 1 juli beëindigd. Bij opzeggingen na 1 juli wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Niet gevolgde lessen worden niet vergoed.

Senioren (dus ook studenten) die zich afmelden na 1 januari maar voor 1 april, wordt 50% van het lidmaatschap in rekening gebracht en is het lidmaatschap per direct beëindigd. Bij opzeggingen na 1 april wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en loopt het lidmaatschap door tot het einde van het betreffende lidmaatschapsjaar.

Opzegging dient schriftelijk of via mail te geschieden bij de ledenadministratie. De opzegging zal door de vereniging per e-mail worden bevestigd.