Training

Sport- & Familieclub Kei-Fit voorziet bij VLTC de tennisjeugd en senioren van tennislessen en meer. 

"De missie van Kei-Fit is om onze mooie tennissport in de regio te ontwikkelen, zo willen we met name een groei realiseren bij de jeugd, willen we een breed wedstrijdaanbod realiseren voor alle tennisniveau's en 'samen' met de KNLTB en collega trainers/verenigingen zorgen voor continuïteit van kwaliteit. Het indoor tennis draagt daar ook enorm aan bij." Aldus Tim Tenten.

Kei-Fit en het tennisleraren team verzorgen o.a. de tennislessen bij LTC De IJsselweide, LTC De Kei, LTC De Vijverberg en T.V. Park Grintebos. Daarnaast faciliteert Kei-Fit het KNLTB Instroomtraject onder leiding van Instroompartner Janine Langela en de tennisopleiding van Toptennis Oost-Nederland. De organisatie biedt een totaalpakket voor zowel de recreatieve als prestatieve tennisser. 

Mocht je willen kennismaken met de trainer, kom dan naar de open dag of schrijf je in voor de tennislessen. [email protected]

Prijsen tennisles

1 lesuur per groep € 60,00
1/2 lesuur per groep € 30,00

Tennistraining regelement

 • Alleen speelgerechtigde leden van de VLTC kunnen tennisles afnemen.
 • Een lesuur duurt 50 minuten een half lesuur duurt 25 minuten.
 • De lessen worden gegeven op het tijdstip dat is overeengekomen met de leraar/vereniging.
 • De leraar is niet verplicht, maar biedt als mogelijke service, de cursisten, die veel uitval wegens weersomstandigheden hebben gehad, inhaal lessen te laten volgen binnen de lesperiode.
 • Regenlessen, die door de leraar zijn geannuleerd in overleg met de cursisten, worden ingehaald.
 • Alleen de leraar kan in overleg met de cursisten een voorstel doen om de les te annuleren.
 • Door de leraar geannuleerde lessen worden zo snel mogelijk ingehaald.
 • Bij absentie van de cursist, om welke reden dan ook, verliest deze het recht op de (groeps)les. Les- en uitvaldata zullen door de leraar worden bekend gemaakt (via bijvoorbeeld sms, WhatsApp of mail).
 • De cursist kan een aan hem te geven les niet overdragen aan een derde, tenzij na toestemming van trainer & de vereniging
 • Annulering van de lessen door de cursist is tijdens de lesperiode niet mogelijk.
 • Het lesgeld dient via automatische incasso (af te geven machtiging aan de vereniging) te worden voldaan aan de vereniging.
 • Iedereen die van de tennisleraar tennisles ontvangt, wordt geacht van de inhoud van dit reglement op de hoogte te zijn.
 • In al die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.
 • Tennistraining voor de jeugd gelden eigen regels.