Training

Stijn Koolschijn is sinds november 2018 tennistrainer bij de VLTC. In eerste instantie samen met Sonja Arentsen, maar sinds eind 2019 heeft hij alle trainingsuren binnen de club. Stijn combineert zijn trainingsuren met een volwaardige studie waar hij ook nog de nodige tijd aan kwijt is. Stijn zit vol nieuwe en goede ideeen welke hij de komende tijd wil vormgeven binnen de club.

Henk Klein Hesselink is al langer betrokken bij de VLTC. In eerste instantie als werkgever van de vorige tennisleraren en nu ook van Stijn. Als VLTC kunnen wij ook een beroep doen op de trainersuren van Henk.  Naast het lesgeven heeft Henk een tennisorganisatie (Totaal in Tennis) en organiseert hij ook Regiotrainingen in de Achterhoek.

Mocht je willen kennismaken met de trainer, kom dan naar de open dag of schrijf je in voor de tennislessen. [email protected]

Prijsen tennisles

1 lesuur per groep € 60,00
1/2 lesuur per groep € 30,00

Tennistraining regelement

 • Alleen speelgerechtigde leden van de VLTC kunnen tennisles afnemen.
 • Een lesuur duurt 50 minuten een half lesuur duurt 25 minuten.
 • De lessen worden gegeven op het tijdstip dat is overeengekomen met de leraar/vereniging.
 • De leraar is niet verplicht, maar biedt als mogelijke service, de cursisten, die veel uitval wegens weersomstandigheden hebben gehad, inhaal lessen te laten volgen binnen de lesperiode.
 • Regenlessen, die door de leraar zijn geannuleerd in overleg met de cursisten, worden ingehaald.
 • Alleen de leraar kan in overleg met de cursisten een voorstel doen om de les te annuleren.
 • Door de leraar geannuleerde lessen worden zo snel mogelijk ingehaald.
 • Bij absentie van de cursist, om welke reden dan ook, verliest deze het recht op de (groeps)les. Les- en uitvaldata zullen door de leraar worden bekend gemaakt (via bijvoorbeeld sms, WhatsApp of mail).
 • De cursist kan een aan hem te geven les niet overdragen aan een derde, tenzij na toestemming van trainer & de vereniging
 • Annulering van de lessen door de cursist is tijdens de lesperiode niet mogelijk.
 • Het lesgeld dient via automatische incasso (af te geven machtiging aan de vereniging) te worden voldaan aan de vereniging.
 • Iedereen die van de tennisleraar tennisles ontvangt, wordt geacht van de inhoud van dit reglement op de hoogte te zijn.
 • In al die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.
 • Tennistraining voor de jeugd gelden eigen regels.