COVID-19

Ook bij de tennisvereniging hebben we te maken met maatregelen die wij moeten nemen tegen de verspreiding van het coronavirus. 

Naast het Protocol verantwoord sporten, zijn er Aanvullende richtlijnen voor tennis. In het kort zijn onderstaand enkele richtlijnen uitgelicht.

Tennispark

 • Blijf bij klachten thuis, zie rivm.nl voor meer info;
 • Kleedkamers zijn gesloten, omkleden en douchen moet thuis;
 • Digitaal afhangen is verplicht (verderop meer info);
 • Maximaal 5 minuten voor de geplande reservering arriveren op de club;
 • Zorg voor een gevulde bidon, er is geen buitenkraan aanwezig;
 • De kantine/toilet is alleen open als er barbezetting is;
 • Iedereen die het tennispark betreedt (18+) en geen baanreservering heeft moet zich registreren.

Houd je aan deze regels! De gemeente heeft al laten weten dit actief te gaan handhaven. Bij het niet naleven van de regels gaat het park weer op slot!

Tennislessen

Alle tennislessen voor de jeugd en senioren gaan gewoon door. De trainer is op de hoogte van de protocollen en handelt hier naar.

Dubbelen

Vier spelers op een baan bij tennis is bij vrij spelen weer toegestaan. Houd wel rekening met de afstand waar mogelijk, bijvoorbeeld bij het van kant wisselen.

Digitaal afhangen

Het digitaal afhangen is bij onze vereniging verplicht. Dit om te voorkomen dat er teveel mensen op de tennisclub aanwezig zijn. Daarnaast hebben we dan meteen een registratie van onze leden wlke er op de club aanwezig zijn geweest.

Hiervoor moet je kunnen inloggen op www.vltc.eu of moet je de ClubApp installeren op je smartphone. Lukt dit je niet? Vraag [email protected] om hulp.

Aanvullende maatregelen

De komende maanden zijn er weer de nodige activiteiten op de zoals de najaarscompetitie en de clubkampioenschappen.
Bij al deze activitetein horen ook maatregelen en spelregels ivm 'Corona" om alles door te kunnen laten gaan. Deze willen we als bestuur graag onder jullie aandacht brengen.

 • We gaan ervan uit dat iedereen gezond is en geen Coronagerelateerde klachten heeft. Deze gezondheidscheck verwachten we van iedere bezoeker van ons park. Welke de klachten zijn, staan her en der in de kantine en op het terras nog eens opgesomd of kijk op rivm.nl.
 • Iedereen die het park betreedt desinfecteert zijn handen. Dat kan via de desinfectiezuil die langs het looppad staat. Ook in de kantine en op het toilet staat desinfectiemiddel.
 • De looproute in de kantine wordt gewijzigd. Via de schuifpui lopen we met de klok mee richting de bar/kassa en verlaten we de kantine via de voordeur. Ook bij toiletgebruik geldt deze route. Nog steeds geldt dat we in principe zoveel mogelijk buiten zitten. Bij slecht weer kan er binnen gezeten worden aan de tafels zoals deze neergezet zijn. Dus geen tafels aan elkaar schuiven of stoelen bij elkaar schuiven. Er wordt gezeten en niet (aan de bar) gestaan. 
 • De kleedkamers blijven dicht.
 • Iedereen (vanaf 18 jaar) die op het park is en geen baanreservering heeft, les heeft, bardienst of competitie/clubkampioenschappen speelt; vult een registratieformulier in. Dit kan gebruikt worden in geval van bron- en contactonderzoek. Dit geldt dus voor ouders, chauffeurs, toeschouwers en leden die op het moment van aanwezigheid zelf niet spelen. De formulieren worden per dag verzameld, gearchiveerd en na 2 weken vernietigd.
 • Bij uitspelen van de competitie kan gecarpoold worden. Als je geen onderdeel uitmaakt van dezelfde huishouding gaan wij er vanuit dat je mondkapjes gebruikt. 
 • De mogelijkheden om versnaperingen te verzorgen tijdens de competitiedagen en clubkampioenschappen zijn zeer beperkt. Er mogen alleen per persoon verpakte consumpties worden gebruikt. Dat betekent geen hapjes vanuit schalen, frituur, toastjes, nootjes etc. Per protie verpakte koeken, repen/snoep, chips of fruit in schil (banaan, mandarijn) kan wel. Dat geldt ook voor per persoon thuis verpakte hapjes.  Voor bepaalde activiteiten kan het bestuur een uitzondering maken, hier zullen de betreffende leden over worden gïnformeerd (wel volgens de richtlijnen).
 • De KNLTB verwacht dat iedere club zelf de coronamaatregelen laat weten aan de tegenstander. Met name onze kleedkamerafsraak is het handig om van tevoren aan de tegenstander te laten weten.
 • Als je gebruik wilt maken van kantine/terras, dan ga je zitten op een stoel. Staan is niet toegestaan. Geen stoelen/tafels aan elkaar schuiven tenzij je voldoende afstand kunt bewaren met elkaar.

Iedereen realiseert zich dat dit afspraken zijn die niet altijd handig of gezellig zijn. We zijn erg blij dat we als club weer zoveel activiteiten kunnen aanbieden en rekenen op de medewerking van iedereen. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem gerust contact op met één van de bestuursleden.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 315 242 055

Clubhuis

Westelijke Oude Aaltenseweg 2
7051 HL Varsseveld